Saturday, June 19, 2010

Disunat oleh Jin

Disunat Jin itulah kejadian yang terjadi pada seorang anak yang berumur lima tahun setengah yang tinggal di Jakarta,disunat oleh jin itulah sebutan masyarakat yang dilekatkan kepada rio, disunat oleh jin

Kejadian langka tentu saja menggegerkan warga kemayoran tempat anak tersebut tinggal apalagi dari segi medis kejadian ini termasuk kejadian langka, sang anak yang merupakan putra Yohana Lestari (31) dan Mansyur Syah (41).

Rio diketahui Disunat oleh Jin ketika anak tersebut berteriak karena kesakitan, dari situ mareka mengetahui kalau anak mareka sudah disunat oleh mahluk halus

Ketika dibawah ke klinik Mohammad Iskandar, Dokter Mohammad Iskandar mengakui bahwa kejadian ini merupakan kejadian langka dan Perbandingan kejadian itu 1 banding 10.000, secara medis kejadian itu disebut phymosis atau perkembangan kulit kelamin lebih lambat dibanding perkembangan kepala penis.

0 comments:


Post a Comment